ශුභ නැකත්

අකුරු කියවීෙමි චාරිත‍්‍රඅකුරු කියවීෙමි චාරිත‍්‍ර

ශුභ නැකතින් දරුවාට ඉ`දුල් කටගෑම ,මංගල හිස කෙස් කැපීම, අකුරු කියවීම ආදි කටයුතු ස`දහා ශුභ නැකත් ෙවිලාවන් යොදා ගැනීම අතීතයේ සිටම අප සංස්කෘතියත් සම`ග බැදී පවතින්නකි. නියමිත වයස් සීමාවන්හීදි කලයුතු කටයුත්ත වෙනුවෙන් උදාවන වන ශුභ මොහොතක් ජ්යොතීර්ෙවිදියෙකු හමුව විමසා නියමිත ශුභ මොහොතින් දරුවා ගේ මුල්ම කටයුතු කිරිමෙන් යහපත සැලසෙන අතර යමි දෝෂයක්් ෙවිනමි එයින්ද සහනයක්ම නිතතින් හිමි වනු ඇති.්. එසේම ශුභ නැකතක් පිලිබ`දව විමසිෙමිදි අදාල කටයුත්ත ස`දහා යමි අයහපත් බවක් යෙදේ නමි ඒ ස`දහා කලයුතු යමි වත් පිලිවෙත්ද ජ්යොතීර්ෙවිදියා මබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.

කෙසේ හෝ ඉහත ස`දහන් දරුවාගේ කටයුතු ස`දහා වන ශුභ නැකත් තෝරා ඒ ස`දහා වන චාරිතර ආදිය පරදේශයෙන් පරදේශයට යමි යමි වෙනස් කමි යෙදුනද මෙහිදි ස`දහන් කර ඇත්තේ ලංකාව තුල බහුලවම භාවිතයට ගැනෙන වඩාත්ම පරයෝගික නැකත් චාරිතර ෙවි.

පහත චාරිතර නැකත් සම`ග භාවිතා කර දරුවා කෙරෙහි වු අශුභ මගහැර ශුභපල අවදි කර ගත හැකි බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

අකුරු කියවීමට ෙමිෂ ,මිතුන ,කටක ,කන්යා ,තුලා ,වෘශ්චික,දනු මීන රාශි ශුභ වශයෙන් සැලකේ ,ශුභ නැකත් අස්විද ,රෙහෙණ ,මුවසිරස ,අද ,පුනාවස,මා ,පුෂ,හත,සිත,වීසා ,අනුර,සුවණ,දෙනට,සියාවස,රේවතී ,තුනතරු ලෙෂ සැලකේ.දරුවාගේ ජන්ම නැකතට ගැලපෙන ශුභ නැකතක් තෝරා ගත යුතුයි.

ශුභ නැකතට පරථම නිවසේ සුදුසු ස්ථානයක් පිරිසුදු කර කහ දියර ඉස මෙිසයක් මත හො සුදුසු දෙයක් මත පිරිසිදු සුදු රෙද්දක් එලා දෙපස ගණදෙවි රූපයත් සරස්වතී දේවියගේ රූපයත් තබන්න. එම රූප දෙක ඉදිරියෙන් පිරිසිදු කර ,කහදියර ඉසින ලද කෙසෙල් කොල දෙකක් එලා මත බෙලි කොල නමය බගින්ද බුලත් කොල නමය බැගින්ද පාට වර්ග පහක මල්ද තබා පහන් දෙකක් දැල්වීමට සුදානමි කර තබන්න.

පළතුරු පුජා දෙකක් දෙවිවරුන් දෙදෙනාවෙනුවෙන් සකස් කල යුතු අතර එම පුජාද ඉහත කී දෙව රූප ඉදිරියෙන්ම තබන්න.පළතුරු පුජා සදහා අඹ ,කෙසෙල් ,ඇතුල් පිරිසිදු කර කහ දියරෙන් සොදාගත් පළතුරු වර්ග පහක් යොදා ගන්න.තල හා මුං මිශර කැවිලි වර්ග ඇතුලූ කැවිලි වර්ග පහක් එකතු කරන්න.විල`ද ,මීපැණි ,උක්ද ෙමි ස`දහා පුජා වටිටියේ තබන්න.පිරිසිදු කර කහ දියර ඉසින ලද මුඩිඩ සහිත පොල් ගෙඩි දෙකක්ද පලතුරු පුජා අසලින් දේව රූප ඉදිරියෙන් තබාගන්න.කපුරු පෙති ,සුව`ද දුමි ද අවශ්ය පුජා ද්රව්ය අතර ෙවි.

නැකත් ෙවිලාවට විනඩි 15 -20 පෙර තෙරුවණ් වෙනුවෙන් පහන් දල්වා මල් සුවද පුජා කර විෂ්ණු ,කතරගම ,ගමිබාර ,පත්තිනි ,සුමන සමන් අතුලූ සියලූ දෙවියන්ට පිං අනුමෝදනා කර තෙරුන් සරණින් සියලූ දේවියන්ගේ දේව ආශිර්වාදයෙන් දරුවාගේ අපල උපද්රව දුරුවි අධ්යාපන කටයුතු ස`දහා බාධක ඇත්නමි දුරුවී අධ්යාපන කටයුතු සාර්තකත්වයට පත්ෙවිවා යනුවෙන් අධිෂ්ඨාන කරගන්න.

ගණ දෙවියන්ට වෙන්කරන ලද පහන් දල්වා පලතුරු පුජාව දෙවියන්ට පුජා කරන්න.අනතුරුව මුඩිඩ සහිත පොල්ගෙඩිය ගෙන කපුරු පෙත්තක් පොල් ගෙඩිය මත දල්විය යුතුය.

ඔිං ගනේෂාය නමඃ

යනුවෙන් භක්තිමත්ව කියමින් පොල් ගෙඩිය ගණ දෙවි රූපය ඉදිරියේ සත්වරක් කරකවා දරවා ගේ හිස වටාද සත් වරක් කරකවා පුජා වටිවිය අසලම පොල් ගෙඩිය බුලත් කොලයක් මත තබන්න.

ඉන්පසු සරස්වති දෙවියන් ඉදිරියේ වු පහන් දල්වා මල් සුවද පුජා කර පලතුරු වටිටියද පුජා කරන්න.සරස්වති දෙවියන්ට වෙන් කරන ලද පොල් ගෙඩිය ගෙන ඒ මත කපුරු දල්වා

ඔිං සරස්වතී දේවි මේ මුඛ තුල ධාරනේශ්වහඃ

යනුවෙන් සරස්වතී රූපය වටා පොල් ගෙඩිය සත්වරක් කර කවන්න.දරුවාගේ හිස වටාද තෙවරක් කරකවන්න.එම පොල් ගෙඩියද බුලත් කොලක තබා සරස්වතී මෑණියන් ඉදිරියේ තබන්න.

අනතුරුව තුණුරුවන්ගේ සරණින් දේව ආශිර්වාදයෙන් දරුවාගේ අධ්යාපන කටයුතු සර්වපරකාරවම සාර්තක ෙවිවා යන යහපත් අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව නියමිත ශුභ නැකතින් නියමිත දිශාව බලා දරුවා අකුරු කිහිපයක් කියවන්න.ඉලක්කමි කිහිපයක්ද කියවන්න.අකුරු හා ඉලක්කමි කියවමින්ම ලියවන්න.

පූජාව අවසානයේ දී පුජා දව්යත් පලතුරු ආදියෙන් කොටසකුත් කුරල්ලන් ස`දහා සුදුසු උස් තනක තබන්න.ඉතිරිය දරුවා සම`ග සෙසු අය භුක්ති විදින්න. පොල් ගෙඩි දෙකෙන් කිරි බතක් සාදන්න.මු ං ඇට කිරි බතට මිශර කීරිම තවත් යහපත්ය. පරථම කොටස දරුවා ලවා බුදුන්ට පුජා කරන්න.ඉතිරි කිරිබත් දරුවාද සෙසු අයද අසල් වාසින් සම`ග බෙදා පරිහරණය කරන්න.

අකුරු කියවීම මව පියා හො වෙනත් දරුවාගේ යහපත පතන දරුවාට සෙනෙහසක් ඇති කෙනෙකු කියවීම සුදසුයි. ජන්ම පතරය අනුව දරුවාගේ අධයාපනය ස`දහා බාධක වන ගරහ අපල වෙත් නමි නැකත් දිනයට පරථම දිනක ඒ ස`දහා සුදසු වත් පිලිවෙත් ආදියෙහි යෙදීම යහපති.

සෙසු ආගම් භක්තිකයෝ තමාගේ ආගමික කටයුතු වලින් පසුව ඉහත ස`දහන් ආකාරයට යහපත් අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව නියමිත නැකතට කටයුතු කරන්න.